determina servizio MENSA – modulo STEM – PON 10.2.2A-FSEPON-AB- 2021-8 – “Crescere insieme”

determina servizio MENSA – modulo STEM – PON 10.2.2A-FSEPON-AB- 2021-8 – “Crescere insieme”

– FIRMATO_DETERMINA_FORNITURA_PASTI_-_stem.pdf